Learn Gaelic, Uncategorized

Gaelic Lesson 13: Tha Seosaidh ann.

Is mise Seosaidh, Tha mi a Cill Bhreannain agus tha mi nam mhaighstir-sgoile.  Tha mi a ‘fuireach ann am Pàislig. Thàinig mo theaghlach à Ìle.

Is mise  fear-gèidh,  bàrd,  bruadaire, agus  cluicheadair piàna.

Cur-seachadan agus ùidhean

Agus a’ bruidhinn ri mo charaidean air-loidhne, ’S e tidsear a th’ annam, Air-loidhne.

Meadhanan Ceilteach

Cànan nan Gàidheal

http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/ionnsachadh/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s