Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 3 – Speaking about Islam

Ramadan: An naoidheamh mìos sa mhìosachan Islamach nuair a bhios Muslamaich a’ trasgadh gach latha eadar beul an latha agus beul na h-oidhche.

naoidheamh ninth

mìos month

mhìosachan Islamach Islamic calendar

Muslamaich Muslims

trasgadh fast

gach latha each day

beul an latha dawn

beul na h-oidhche sunset

eadar – between

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s